Declaratie

Als je werkt voor Onder Andere Producties kun je op verschillende manieren aanspraak maken op je vergoeding. Lees hieronder welke optie voor jou geldt:

FACTUREREN
Als je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel als eenmanszaak (ZZP), v.o.f., of B.V. en een geldig BTW nummer hebt, kun je ons een factuur sturen voor je vergoeding. We spreken de vergoeding altijd exclusief BTW af, dit houdt in dat je ons een factuur moet sturen vermeerderd met de geldende BTW, voor acteurs geldt het BTW tarief van 9% en voor alle overige functies het BTW tarief van 21%. Let erop dat je factuur voorzien is van alle belangrijke en verplicht informatie, zoals; je persoonlijke gegevens, gespecificeerde data, werkdagen, functie. Verder moet er op de factuur ook je bankrekeningnummer staan, je Kamer van Koophandel inschrijfnummer en BTW nummer. Wij hanteren een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van de factuur. Je kan de factuur sturen na afloop van het project of periode. Reiskosten en overige kosten dienen altijd apart via het kostendeclaratieformulier ingediend te worden (zie hieronder)

Je dient de factuur per email te sturen naar info@oaproducties.nl t.a.v.:
Onder Andere Live Entertainment BV
Innovatie 14
6921RN Duiven

PAYROLL
Als je niet ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel, dan kun je via een extern payroll bedrijf ook je vergoeding indienen. Wij werken vaak samen met Tentoo. Via de website (www.tentoo.nl) kun je je eenvoudig aanmelden en al je gegevens invullen omtrent je vergoeding. Het is belangrijk om te weten dat de vergoeding die we afgesproken hebben incl. alle eventuele lasten/commissies van een payroll bedrijf is. In veel gevallen rekenen zij namelijk een kleine vergoeding per declaratie. Wij hanteren een betalingstermijn van maximaal 30 dagen na ontvangst van het loonstrookje. Je kan het loonstrookje sturen na afloop van het project of periode. Reiskosten en overige kosten dienen altijd apart via het kostendeclaratieformulier ingediend te worden (zie hieronder)

REISKOSTEN EN OVERIGE KOSTEN
Als je voor ons werkt kan het zijn dat je reiskosten of andere kosten maakt. Wij vergoeden reiskosten gemaakt met het openbaar vervoer op basis van werkelijk gemaakte kosten. Deze kun je met een OV kaart exporteren (screenshot). Deze export dien je als bewijs toe te voegen aan het kostendeclaratieformulier en mee te sturen. Als je reist met de auto, dien je op het kostendeclaratieformulier je kilometerstand bij de te houden (begin en eindstand). Wij vergoeden per gereden kilometer € 0,19. Om kosten en het milieu te sparen vragen we iedereen zo veel mogelijk samen te reizen.

Voor alle overige kosten geldt dat deze ook via het kostendeclaratieformulier ingediend dienen te worden. Overige kosten worden alleen goedgekeurd na toestemming van een leidinggevende. Op het kostendeclaratieformulier dient bij overige kosten vermeld te worden wie er toestemming voor heeft gegeven.

Download Kostendeclaratieformulier